Whitchurch Hospital Loop – Llwybr Dolen Ysbyty’r Eglwys Newydd

The Whitchurch Hospital Loop is a 1.5km flat trail that starts at Coryton Train Station and shows the full scale of the hospital.

Mae Llwybr Dolen Ysbyty’r Eglwys Newydd yn llwybr gwastad 1.5 cilometr o hyd. Mae’n cychwyn yng Ngorsaf Drenau Coryton a bydd modd ichi weld yr ysbyty yn ei gyfanrwydd.

This guide starts at Coryton Train Station and ends by the Hospital entrance on Park Road, walking around the hospital in an anticlockwise direction. It is possible to access the route from Velindre Road and walk in a clockwise direction if desired. There will be reference to what3words (w3w) app, which uses 3 words to code a 3m x 3m square to pinpoint a location which you may find useful.

Mae’r arweiniad hwn yn dechrau yng Ngorsaf Drenau Coryton ac yn gorffen wrth fynedfa’r Ysbyty ar Heol y Parc, a bydd yn eich tywys o amgylch yr ysbyty yn groes i’r cloc. Os dymunwch, gallwch gyrraedd y llwybr o Heol Felindre a cherdded ar ei hyd yr un ffordd â’r cloc. Cyfeirir at yr ap what3words (w3w), sy’n defnyddio tri gair i godio sgwâr 3m x 3m fel y gellir pennu lleoliad a allai fod yn fuddiol ichi.