Glamorganshire Canal Loop – Llwybr Dolen Camlas Sir Forgannwg

The Glamorganshire Canal Loop is a 2.6km trail that handrails the canal and then loops back to the start up above the canal in the tree tops.

Mae Llwybr Dolen Camlas Sir Forgannwg yn llwybr 2.6 cilometr o hyd. Mae’n dilyn y gamlas ac yna’n eich tywys yn ôl i’r man cychwyn uwchlaw’r gamlas ym mrig y coed.

This guide starts and ends at the southern end of the canal, walking in a clockwise direction. The path along the canal is flat and wide enough for 2-3 people. Wellies will be required after heavy rainfall as the canal floods onto the path. There is one steps of steps to climb which are slightly uneven and the top path is narrow and slightly undulating. 

It is also possible to access the north end of the canal and walking in an anticlockwise direction would result in walking up a gentle incline and then going down the steps. 

There will be reference to what3words (w3w) app, which uses 3 words to code a 3m x 3m square to pinpoint a location which you may find useful.

Mae’r arweiniad hwn yn dechrau ac yn gorffen ym mhen deheuol y gamlas, gan eich tywys yr un ffordd â’r cloc. Mae’r llwybr ar hyd y gamlas yn wastad ac yn ddigon llydan ar gyfer 2-3 o bobl. Bydd angen welingtons ar ôl glaw trwm gan fod y gamlas yn gorlifo ar y llwybr. Ceir un rhes o risiau i’w dringo – mae’r grisiau hyn braidd yn anwastad ac mae’r llwybr uchaf yn gul a braidd yn bantiog.

Mae modd mynd at ben gogleddol y gamlas hefyd, a byddai cerdded yn groes i’r cloc yn golygu cerdded i fyny llethr fach ac yna i lawr y grisiau.

Cyfeirir at yr ap what3words (w3w), sy’n defnyddio tri gair i godio sgwâr 3m x 3m fel y gellir pennu lleoliad a allai fod yn fuddiol ichi.