Coryton Heritage Trail – Llwybr Treftadaeth Coryton

CORYTON HERITAGE TRAIL
The Coryton Heritage Trail is a 3.8km loop that takes in Lady Cory Field, the old Cardiff Railway cutting (now a nature reserve), Glamorgan Canal and the Melingriffith Water Pump. The loop can be done in either direction and is on well established flat paths, apart from a couple of very gentle inclines/declines and 2 sets of steps.

LLWYBR TREFTADAETH CORYTON
Llwybr dolen 3.8 cilometr o hyd yw Llwybr Treftadaeth Coryton, ac mae’n cynnwys Cae Lady Cory, trychfa hen Reilffordd Caerdydd (sy’n warchodfa natur erbyn hyn), Camlas Morgannwg a Phwmp Dŵr Melingriffith. Gellir troedio’r llwybr dolen hwn y naill gyfeiriad neu’r llall. Mae’r llwybrau’n wastad ac wedi hen sefydlu, ar wahân i un neu ddwy o lethrau bach iawn i fyny/i lawr a dwy res o risiau.

This guide starts and ends at Lady Cory Field, walking in an anticlockwise direction, but there are other options which will be mentioned throughout. Wellies will be required after heavy rainfall as the trail gets very wet and muddy. There will be reference to what3words (w3w) app, which uses 3 words to code a 3m x 3m square to pinpoint a location which you may find useful. 

Mae’r arweiniad hwn yn dechrau ac yn gorffen yng Nghae Lady Cory. Byddwch yn cerdded yn groes i’r cloc, ond bydd opsiynau eraill i’w cael a sonnir am y rhain drwy gydol y daith. Byddwch angen welingtons ar ôl glaw trwm gan fod y llwybr yn dueddol o fynd yn fwdlyd a gwlyb iawn. Cyfeirir at yr ap what3words (w3w), sy’n defnyddio tri gair i godio sgwâr 3m x 3m fel y gellir pennu lleoliad a allai fod yn fuddiol ichi.