Cardiff Railway Line – Lein Rheilffordd Caerdydd

Cardiff Railway Line
The Cardiff Railway Line is a 1.5km trail that follows a section of the old Cardiff railway that is now a nature reserve. The trail is mostly flat and has one set of steps.

Lein Rheilffordd Caerdydd
Mae Lein Rheilffordd Caerdydd yn llwybr 1.5 cilometr o hyd. Mae’n dilyn rhan o hen reilffordd Caerdydd sydd bellach yn warchodfa natur. Ar y cyfan mae’r llwybr yn wastad ac mae ganddo un rhes o risiau.

This guide starts at Lady Cory Field and ends north of Longwood Drive, with a few options to continue. Wellies will be required after heavy rainfall as the trail gets very wet and muddy.

Mae’r arweiniad hwn yn dechrau yng Nghae Lady Cory ac yn gorffen i’r gogledd o Longwood Drive, gyda rhai opsiynau i barhau. Byddwch angen welingtons ar ôl glaw trwm gan fod y llwybr yn dueddol o fynd yn fwdlyd a gwlyb iawn.

Old Cardiff Railway Badge – Hen Bathodyn Rheilffordd Caerdydd

Nature in the Railway Cutting – Natur yn y Drychfa Reilffordd